Často kladené otázky

Lze PASCO používat i bez interaktivní tabule?

Ano. Platforma PASCO je zcela nezávislá na jakékoli interaktivní tabuli. Jedná se o naprosto jinou formu "interaktivní" výuky, jejich společným znakem je pouze to, že oba přístupy využívají při vyučování počítač. Samozřejmě, že z hlediska didaktického je propojení interaktivní tabule a PASCA velice užitečnou kombinací...

Musejí se senzory kalibrovat?

Ano. Ačkoli se jedná o školní senzory, z nároků na přesnost měření neslevujeme a proto se všechny standardní zásady laboratorní práce týkají i jich. Kalibraci v mnoha případech nevyjímaje. PASCO vyrábí více jak 70 senzorů, měřících na základě různých fyzikálních principů. Některé z nich se kalibrovat nemusejí - z těch nejpoužívanějších např. senzor pohybu, avšak u mnoha je před měřením potřeba kalibraci provést. Kalibrace se provádí buďto v prostředí SW DataStudio nebo za pomoci Xploreru GLX a to buď jednobodovou ofsetovou, jednobodovou sklonovou či dvoubodovou přímkovou metodou. (Postup kalibrace je součástí návodu každého senzoru, kterého se proces kalibrace týká.)

Platí zakoupená licence DataStudia i na pozdější aktualizované verze tohoto SW?

Ano. Při koupi plné verze programu DataStudio získáte licenční číslo, které lze zadat do jakékoli pozdější aktualizace tohoto SW.

Vztahuje se 5ti letá záruční doba na všechny výrobky PASCO?

Ne. Zařízení PASCO má skutečně pětiletou záruční dobu. Výjimku ovšem tvoří vybavení, které podléhá stárnutí materiálu. (Např.membrány u pH sondy, termočlánky tepelných senzorů, baterie apod.)