Anorganická chemie

Kolorimetr

Sledováním absorpce či transmitance průchozího světla (na určité přesně definované vlnové délce), lze snadno zjistit, procentuální pohlcení této části světelného spektra. Takto lze demonstrovat např. Beerův zákon či kolorimetricky stanovovat koncentrace přítomných chemických látek.

Technická data:

měřicí rozsah: 0 –100 % transmitance
přesnost: ± 0,5 %
rozlišení: 0,1 %,
max. měřicí frekvence: 5 Hz
vlnové délky: červená (660 nm), oranžová (610 nm), zelená (565 nm), modrá (468 nm)

6 770,00 Kč

Přesný pH/ORP/ISE zesilovač

Vysoce přesné měření s iontově selektivní elektrodou. S kombinovaným senzorem a s dodanými čidly je možno současně velmi přesně měřit pH a teplotu. Je možno používat všechny běžné komerčně dostupné iontové selektivní elektrody s BNC přívodem i elektrody
na ORP.

Technická data:

  • vstupní impedance 10¹² Ω
  • měřicí rozsah: −2000 mV až +2000 mV při 0,1 mV rozlišení, 0 –14 pH při 0,001 pH rozlišení
  • rozsah měřených teplot −10 °C až +35 °C (v závislosti na čidle)
  • maximální měřicí frekvence 50 Hz

8 380,00 Kč

Senzor pH

Cenově výhodný přesný pH senzor s elektrodou. Tento senzor měří hodnotu pH v rozsahu 0 až 14 pH. Výborně jej lze využít jak pro jednobodová manuální měření (např. při sledování kvality pitné vody), tak i pro rychlá kontinuální sledování změny pH (např. při acidobazických titracích).

Technická data:

  • měřicí rozsah: pH 0 –14
  • přesnost: ± 0,1 (kalibrováno)
  • rozlišení: 0,01; opakovaná přesnost: 0,02
  • max. měřicí frekvence: 50 Hz

Obsah balení:

senzor s gelem plněnou Ag-AgCl elektrodou

5 500,00 Kč

Stránky

Přihlásit se k odběru Anorganická chemie