Elektřina a magnetismus

Bezdrátový senzor proudu

Ideální senzor pro objevování jednoho ze základních pojmů elektřiny a zkoumání konceptů elektrického obvodu. Měří proud až do 1 A a obsahuje vestavěnou ochranu proti přetížení.

V kombinaci s bezdrátovým senzorem el. napětí je skvělý pro zkoumání Ohmova zákona a mnoha dalších.

Součástí balení nejsou žádné vodiče, vstupy senzoru pojmou standardní banánky, jimiž jsou opatřeny klasické školní vodiče. Vzhledem k velice nízkému vnitřnímu odporu senzoru se nedoporučuje zapojovat senzor přímo na zdroj el. energie. Připojujte jej vždy přes odporovou zátěž!

4 140,00 Kč

Bezdrátový senzor napětí

Ideální senzor pro objevování jednoho ze základních pojmů elektřiny a zkoumání konceptů elektrického obvodu. Měří napětí až 15 V a obsahuje vestavěnou ochranu proti přetížení.

V kombinaci s bezdrátovým senzorem el. proudu je skvělým pomocníkem pro zkoumání Ohmova zákona a mnoha dalších.

Součástí balení jsou také dva testovací vodiče, jeden červený a jeden černý, s izolovanými vývody.

3 550,00 Kč

PASCO 550 Universal Interface

PASCO 550 UI

Nejvýkonnější bezdrátové rozhraní pro výuku fyziky! Se softwarem PASCO Capstone či SPARKvue a rozhraním PASCO 550 bude Vaše fyzikální laboratoř vybavena zdrojem a generátorem funkcí, vysokorychlostním sběrem dat, osciloskopem a FFT zobrazením, časovači a mnohým dalším. 

27 060,00 Kč

SPARK Element

SPARK Element

Nový SPARK Element™ je zarízení urcené pro praktickou, žákovsky orientovanou, badatelskou výuku prírodních věd.

Optimalizované aplikace

Mimo jiné SPARKvue®, naše ocenovaná aplikace pro sběr, sdílení, vizualizaci a analýzu dat získaných při realizaci přírodovědných experimentů. 

Digitální obsah +

Interaktivní přírodovědné aktivity provádí studenty procesem bádání a podporují kritické myšlení a skupinovou práci.USB porty pro připojení flash paměti či tiskárny

0,00 Kč

Capstone, školní licence

Již v roce 2000 přišlo PASCO se zcela novým programem pro sběr a vyhodnocení dat nazvaným DataStudio. V uplynulých 12 letech jej do své výuky zařadily desítky tisíc škol po celém světě. Technologie, rozhraní, aplikace se od té doby hodně změnily. A tak je tu zcela nový software PASCO Capstone a univerzální rozhraní PASCO 850.

33 960,00 Kč

SPARKlink Air

Pomocí tohoto bezdrátového rozhraní připojíte PASCO čidla k tabletu či notebooku. Obsahuje dva porty pro připojení senzorů, integrované čidlo teploty a napětí včetně příslušných sond. Připojit jej můžete pomocí USB či Bluetooth, napájení zajišťuje lithiový článek.

12 200,00 Kč

Xplorer GLX - výkonový zesilovač

Proměňte Váš Xplorer GLX ve funkční generátor s výkonovým výstupem. Signál generovaný přístrojem Xplorer GLX je zesílen a současně je měřen výstupní proud. Typickými aplikacemi jsou pokusy s kmitáním, pokusy s jednou kmitající deskou, ovládání elektromotorů a pokusy s akustickou rezonancí.

Technická data:

  • tvary vln: DC, sinus, obdélník, trojúhelník, pila
  • výstupní amplituda: ± 10 V max. při Imax = 1 A, DC offset ± 10 V
  • maximální frekvence: 5 kHz
  • maximální nastavitelná perioda: 1 hodina
0,00 Kč

Stránky

Přihlásit se k odběru Elektřina a magnetismus