Fyzika

MatchGraph Wireless kit

Pomozte svým žákům porozumět grafům závislosti polohy na čase… v reálném čase! S touto nejnovější a nejmodernější aplikací pro tvorbu
grafů můžete žákům snadno vysvětlit látku týkající se pohybu. Prostřednictvím sledování vlastního pohybu a pomocí jeho zaznamenávání do grafu budou moci studované problematice skutečně porozumět.

Tato sada obsahuje jak samotný software MatchGraph, tak i Bluetooth rozhraní a čidlo pohybu.

0,00 Kč

Bezdrátový vozík Smart Cart (ME-1240 a ME-1241)

Před 25 lety PASCO vyvinulo vozíček pro studia dynamických zákonitostí. Na tento velmi populární produkt v roce 2017 navazuje jeho zcela novou a inovovanou, „inteligentní“ verzí. Nový vozíček je dokonalým nástrojem pro studium kinematiky, dynamiky a dalších fyzikálních oblastí. Jsou v něm zabudovány integrované senzory, které měří sílu, polohu, rychlost a akceleraci v 6 stupních volnosti. Všechna data může tento vozík přenášet bezdrátově přes Bluetooth®.

10 120,00 Kč

Bezdrátový světelný senzor

Jedná se o nejuniverzálnější světelný senzor, jaký kdy byl v nabídce sortimentu PASCO Scientific.

Bezdrátový světelný senzor disponuje dvěma oddělenými vstupními otvory - jeden pro měření okolního osvětlení a jeden pro měření směrového světla.

4 240,00 Kč

Bezdrátový senzor proudu

Ideální senzor pro objevování jednoho ze základních pojmů elektřiny a zkoumání konceptů elektrického obvodu. Měří proud až do 1 A a obsahuje vestavěnou ochranu proti přetížení.

V kombinaci s bezdrátovým senzorem el. napětí je skvělý pro zkoumání Ohmova zákona a mnoha dalších.

Součástí balení nejsou žádné vodiče, vstupy senzoru pojmou standardní banánky, jimiž jsou opatřeny klasické školní vodiče. Vzhledem k velice nízkému vnitřnímu odporu senzoru se nedoporučuje zapojovat senzor přímo na zdroj el. energie. Připojujte jej vždy přes odporovou zátěž!

4 140,00 Kč

Bezdrátový senzor napětí

Ideální senzor pro objevování jednoho ze základních pojmů elektřiny a zkoumání konceptů elektrického obvodu. Měří napětí až 15 V a obsahuje vestavěnou ochranu proti přetížení.

V kombinaci s bezdrátovým senzorem el. proudu je skvělým pomocníkem pro zkoumání Ohmova zákona a mnoha dalších.

Součástí balení jsou také dva testovací vodiče, jeden červený a jeden černý, s izolovanými vývody.

3 550,00 Kč

Bezdrátový senzor tlaku

Senzor pro přesné a konzistentní měření tlaku plynu. Podporuje všechny běžné jednotky (Pa, kPa, atm, psi, mmHg, nebo N/m2 ) a je využitelný v mnoha aplikacích, např. sledování transpirace, osmózy a tlakových změn uvnitř buněk, měření rychlosti katalyzovaných reakcí, pokusy o počasí, měření změny nadmořské výšky, rychlosti chemických reakcí, respirační rychlosti, model plic, studium závislosti tlaku plynů na jejich teplotě atd.

5 370,00 Kč

Bezdrátový senzor teploty

Snadno použitelný a odolný (prachotěsný a vodotěsný – garantována vodotěsnost v hloubce 1 m vody po dobu 30 minut) senzor teploty s vysokou rozlišovací schopností, který je možno přímo připojit na všechna IT zařízení bez nutnosti použití dalšího rozhraní.

Senzor lze využít v širokém spektru experimentů, od měření teplotních změn během chemických reakcí či při fyzikálních jevech, po biologické aplikace.

Senzor dává široké možnosti v nastavení vzorkování, takže s ním můžete měřit velmi rychlé děje stejně jako pokusy trvající dny či týdny.

2 340,00 Kč

PASCO 550 Universal Interface

PASCO 550 UI

Nejvýkonnější bezdrátové rozhraní pro výuku fyziky! Se softwarem PASCO Capstone či SPARKvue a rozhraním PASCO 550 bude Vaše fyzikální laboratoř vybavena zdrojem a generátorem funkcí, vysokorychlostním sběrem dat, osciloskopem a FFT zobrazením, časovači a mnohým dalším. 

27 060,00 Kč

Stránky

Přihlásit se k odběru Fyzika