Mechanika

Trojosý akcelerometr

POZOR, tento produkt již není v nabídce PASCO. Byl nahrazen produktem PS-2136A.

3D měření zrychlení. Tento senzor je mimořádně vhodný pro měření venku. Typické aplikace: Jaké síly působí na těleso při jízdě po horské dráze nebo při bungee jumping? Co se děje při otevření padáku? Jaké síly působí při jízdě na horském kole?

Technická data:

 • ± 10 g při rozlišení 0,01 g
0,00 Kč

Senzor pohybu

Bezkontaktní měření vzdáleností a pohybů. S tímto senzorem je možno velmi přesně snímat polohu, rychlost a zrychlení. Typickými aplikacemi jsou pokusy na téma zachování energie a hybnosti, impulsy síly a dále měření sinusových pohybů v systémech s pružinou a závažím. Senzor je možno instalovat volně, do stativu nebo přímo na kolejnici vozíčkové dráhy.

Technická data:

 • měřicí rozsah 0,15 m až 8 m
 • rozlišení 1 mm
 • připojovací kabel 1,8 m
5 030,00 Kč

Senzor síly

Speciální konstrukce minimalizující působení příčné síly. S tímto senzorem je možno přesně měřit tahové a tlakové síly. Senzor je opatřen ergonomickými úchyty pro měření, kdy žáci drží senzor volně v ruce.

Technická data:

 • měřicí rozsah ± 50 N, rozlišení 0,03 N
 • pojistka proti přetížení, tlačítko pro
 • tárování /nulování, připojovací kabel 1,8 m
6 660,00 Kč

Senzor relativního tlaku

Měřte tlak plynů relativně vůči tlaku vzduchu do 10 kPa. Typickými aplikacemi jsou pokusy v termodynamice, Venturiho jev a analýzy vrstvení vzduchu.

Technická data:

měřicí rozsah: 0 – 10 kPa
rozlišení ± 1 Pa
přesnost ± 0,1 kPa
max. frekvence snímání 20 Hz

Obsah balení:

senzor, jedna hadicová spojka, jedna injekční stříkačka

7 790,00 Kč

Senzor rotačního pohybu

Mnohostranný senzor pro přesná měření dráhy a úhlu. Je možno měřit jak rotační, tak lineární pohyby (pomocí 3 stupňového pilového kotouče) ve dvou směrech. Vedle čistého měření dráhy je možno snímat také rychlosti a zrychlení. Otáčecí osa je díky 2násobným kuličkovým ložiskům provedena s mimořádně malým třením. Tím je senzor použitelný pro měření takřka všech otáčivých pohybů.

9 380,00 Kč

Siloměr – Dopadová plošina

Stabilní, pro biomechanické pokusy vyvinutý silový senzor. Robustní deska obsahuje 4 snímače síly, které společně měří celkovou sílu působící na desku. Typické pokusy: stanovení prodlevy během výskoku a dopadu; porovnání maximální síly při dopadu s ohnutými a propnutými koleny; použití skákajícího míče; měření sil ve výtahu a mnohé další.

Technická data:

 • měřicí rozsah −1,1 kN až + 4,4 kN
 • pojistka proti přetížení
 • tlačítko pro tárování /nulování
 • rozměry: 35 × 35 cm
15 810,00 Kč

Čtyřvstupý teplotní senzor

Současné měření na až 4 místech s jedním senzorem. Je možný smíšený provoz s různými čidly (rychle reagující čidlo, čidlo z ušlechtilé oceli, povrchové čidlo atd.). Typickými oblastmi použití jsou měření teplotních spádů, pokusy s vedením tepla a dále pokusy v oblasti tepelné izolace.

9 240,00 Kč

Senzor abs. tlaku a teploty

Tento senzor umožňuje sledovat zároveň absolutní tlak a teplotu. Využívá se zejména pro pokusy související se stavovou rovnicí plynu (Boyleův-Marriotův zákon, určení absolutní nuly apod.). Tlak může být zobrazen v jednotkách kPa, N /m2 a psi. Teplota ve °C, K a °F.

Technická data:

 • měřicí rozsah 0 – 700 kPa
 • rozlišení 0,1 kPa
 • přiložené rychle reagující teplotní čidlo měří v rozsahu −10 až 70 °C s rozlišením ± 0,5 °C

9 150,00 Kč

Hloubkoměr s teploměrem

Přesné měření teplot vodních vrstev s integrovaným hloubkoměrem. Typickými aplikacemi jsou určování vrstvy „thermocline“ ve sladké i slané vodě a zjišťování profilů proudění. Měření hloubky probíhá pomocí integrovaného měřiče tlaku bez přídavného odečítání ze stupnice. Díky vysoké hmotnosti měřicího tělesa jsou naměřené hodnoty spolehlivé i při větších proudech.

Technická data:

 • měření hloubky 0 –10,5 m
 • při přesnosti 15 cm, teplota 0 °C až 100 °C
 • max. měřicí frekvence 10 Hz
28 660,00 Kč

Stránky

Přihlásit se k odběru Mechanika