Obecná

SPARK Science Learning System

SPARK Science Learning System kombinuje samotné měření s průvodcem pracovní úlohou, experimentem. Návod na sestavení experimentu, teoretický úvod, motivace studentů, samotné měření i vyhodnocení, to vše je součástí připravené úlohy. Student pak na přístroji SPARK prochází úlohou stejně, jako kdyby pracoval s tištěnou sbírkou experimentů, avšak všechna datová pole (zobrazení grafů, tabulek, čísel či analogových displejů) jsou skutečně aktivní!

0,00 Kč

SPARKlink

Rozhraní SPARKlink Vám umožní provádět experimenty přímo na Vašem počítači. Ať pracujete na PC, Mac, netbooku nebo na interaktivní tabuli, můžete k němu připojit hned dva libovolné PASPORT senzory i využít integrovaných čidel teploty a napětí.

  • Pro připojení k USB portu počítače
  • Vstupy pro dva senzory
  • Integrovaný teplotní senzor (sonda přiložena)
  • Integrovaný senzor napětí
  • Rozhraní s výborným poměrem cena/výkon
0,00 Kč

SPARKvue, jednopočítačová licence

SPARKvue zahrnuje více než 60 připravených aktivit. Díky svému atraktivnímu a přehlednému rozhraní je vhodný pro použití na základních i středních školách.

SPARKvue je navržen tak, aby přímo podporoval proces poznávání. Jednoduše spojuje technologii s výukou. Díky českému prostředí i připraveným úlohám můžete ihned začít.

4 920,00 Kč

SPARKvue, školní licence

SPARKvue zahrnuje více než 60 připravených aktivit. Díky svému atraktivnímu a přehlednému rozhraní je vhodný pro použití na základních i středních školách.

SPARKvue je navržen tak, aby přímo podporoval proces poznávání. Jednoduše spojuje technologii s výukou. Díky českému prostředí i připraveným úlohám můžete ihned začít.

11 100,00 Kč

Barometr, Senzor nízkého tlaku

Tento senzor umožňuje sledovat velmi jemné změny tlaku. Využívá se zejména pro pokusy související s malými změnami tlaku, jako jsou: závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce, změna hydrostatického tlaku, změna tlaku při transpiraci rostlin. Změnu tlaku tento senzor zaznamená např. když otevřete dveře do místnosti, sledovatelný je i rozdíl mezi tlakem u podlahy místnosti a nad hlavami žáků.

Obsah balení:

senzor, spojky a hadička k tlakoměru, injekční stříkačka 60 ml

5 960,00 Kč

Senzor relativního tlaku

Měřte tlak plynů relativně vůči tlaku vzduchu do 10 kPa. Typickými aplikacemi jsou pokusy v termodynamice, Venturiho jev a analýzy vrstvení vzduchu.

Technická data:

měřicí rozsah: 0 – 10 kPa
rozlišení ± 1 Pa
přesnost ± 0,1 kPa
max. frekvence snímání 20 Hz

Obsah balení:

senzor, jedna hadicová spojka, jedna injekční stříkačka

7 790,00 Kč

Senzor napětí a proudu

Nezávislé měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem. Díky současnému měření elektrického napětí a elektrického proudu je možno přímo měřit jak elektrický výkon (P = U ∙ I), tak také elektrický odpor (R = U/ I) v dotčeném obvodu. Senzor je vhodný pro všechny pokusy na téma Ohmův zákon a sériová a paralelní zapojení. Rozsah pro měření napětí je přepěťově odolný až do 230 V.

6 660,00 Kč

Senzor plynného O2

Pro přesvědčivé pokusy v oblasti fotosyntézy a dýchání. Senzor je mimořádně vhodný pro snímání resorpce O₂ u organizmů. Snadná kalibrace jedním tlačítkem, s automatickou kompenzací teploty.

Technická data:

  • měřicí rozsah 0 –100 %
  • přesnost měření: ± 1 % v intervalu 0 – 40 %
  • rozlišení: 0,024 %
  • max. měřicí frekvence 100 Hz

Obsah balení:

senzor s O₂ sondou a se zkušební lahví 250 ml

11 490,00 Kč

Stránky

Přihlásit se k odběru Obecná