O Pasco.cz

Vážení vyučující,

nacházíte se na stránkách věnovaných edukačnímu systému PASCO©, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd.

Společnost PASCO vyrábí již více než 40 let kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Svými vysoce kvalitními technologickými nástroji a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo enviromentální výchovy.

Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. (Tyto jsou k dispozici jak v českém, tak i v anglickém jazyce.)

Děkujeme za návštěvu těchto stránek, případně také za Vaši registraci!

Byli bychom velice rádi, pokud by prostředí těchto stránek nesloužilo pouze pro získávání informací o výrobcích PASCO, ale aby se zároveň stalo portálem zprostředkujícím vzájemnou komunikaci PASCO uživatelů.

Více informací o provozovateli a další kontaktní informace naleznete v sekci Kontakty.