Pasco produkty – biologie

PS-2102
Cenově výhodný přesný pH senzor s elektrodou. Tento senzor měří hodnotu pH v rozsahu 0 až 14 pH. Výborně jej lze využít jak pro jednobodová manuální...
Cena: 5 500,00 Kč
PS-2108A
POZOR, tento produkt již není v nabídce PASCO, neboť byl nahrazen produktem PS-2196. Vysoce přesná měření 0 až 20 mg/l. Měření rozpuštěného kyslíku...
Cena: 0,00 Kč
PS-2109
Měření zvukových hladin ve 3 rozsazích. S tímto senzorem je možno měřit intenzitu (μW/m2) a hladinu zvuku. Hladinu zvuku je možno zaznamenávat v dBA...
Cena: 7 790,00 Kč
PS-2110
Pro působivé pokusy v oblasti fotosyntézy a dýchání. Senzor je mimořádně vhodný pro snímání CO₂ vylučovaného organizmy. Snadná kalibrace jedním...
Cena: 14 830,00 Kč
PS-2111
Elektrokardiografické měření srdečního tepu. EKG senzor měří elektrické signály aktivity srdečního svalu. Změny elektrického potenciálu mohou být...
Cena: 9 000,00 Kč
PS-2113A
Tento senzor umožňuje sledovat velmi jemné změny tlaku. Využívá se zejména pro pokusy související s malými změnami tlaku, jako jsou: závislost...
Cena: 5 960,00 Kč
PS-2114
Měřte tlak plynů relativně vůči tlaku vzduchu do 10 kPa. Typickými aplikacemi jsou pokusy v termodynamice, Venturiho jev a analýzy vrstvení vzduchu...
Cena: 7 790,00 Kč
PS-2115
Nezávislé měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem. Díky současnému měření elektrického napětí a elektrického proudu je možno přímo měřit...
Cena: 6 660,00 Kč
PS-2122
Rychlé měření zakalení v kapalinách. Typickými aplikacemi jsou srovnávací měření u vodních vzorků, zjišťování usazovací doby u zkušebního vzorku....
Cena: 7 560,00 Kč
PS-2126A
Pro přesvědčivé pokusy v oblasti fotosyntézy a dýchání. Senzor je mimořádně vhodný pro snímání resorpce O₂ u organizmů. Snadná kalibrace jedním...
Cena: 11 490,00 Kč
PS-2129A
Měřte srdeční frekvenci bezdrátově. Typickými aplikacemi jsou pokusy na téma srdeční frekvence při tělesném zatížení, stanovení doby zotavení po...
Cena: 8 660,00 Kč
PS-2130
Přesné analýzy proudění v tekoucích vodách. Typickými aplikacemi jsou zjišťování množství transportovaného sedimentu ve vodách a dále porovnávání...
Cena: 7 480,00 Kč
PS-2131
Konstrukce hlavy termočlánku dovoluje plošná kontaktní měření s malým tepelným přechodovým odporem. Čidlo je velmi vhodné pro měření teploty pokožky...
Cena: 1 430,00 Kč
PS-2135
Rychlereagující teplotní sondy jsou svojí konstrukcí s miminální velikostí termočlánku schopné okamžitě zaznamenat i malé změny teploty. Technické...
Cena: 1 670,00 Kč
PS-2137
Snímání pohybů paží a nohou při biotechnických pokusech. Pomocí tohoto senzoru je možno měřit úhlové hodnoty v kloubech paží a nohou během pohybu...
Cena: 14 680,00 Kč
PS-2140
Ideální senzor pro současné měření environmentálních veličin. Tento cenově výhodný vícenásobný senzor umožňuje současně měření jasu (0 – 5000 lux),...
Cena: 6 770,00 Kč

Stránky