Pasco produkty – chemie

PS-2102
Cenově výhodný přesný pH senzor s elektrodou. Tento senzor měří hodnotu pH v rozsahu 0 až 14 pH. Výborně jej lze využít jak pro jednobodová manuální...
Cena: 5 500,00 Kč
PS-2108A
POZOR, tento produkt již není v nabídce PASCO, neboť byl nahrazen produktem PS-2196. Vysoce přesná měření 0 až 20 mg/l. Měření rozpuštěného kyslíku...
Cena: 0,00 Kč
PS-2110
Pro působivé pokusy v oblasti fotosyntézy a dýchání. Senzor je mimořádně vhodný pro snímání CO₂ vylučovaného organizmy. Snadná kalibrace jedním...
Cena: 14 830,00 Kč
PS-2115
Nezávislé měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem. Díky současnému měření elektrického napětí a elektrického proudu je možno přímo měřit...
Cena: 6 660,00 Kč
PS-2116A
Přesné měření vodivosti ve vodných roztocích. S PASCO software  je možno hodnoty přepočítat na celkové množství rozpuštěné pevné látky. Typickými...
Cena: 8 140,00 Kč
PS-2117
Vysoce přesné počítadlo kapek. Velké okno počítadla kapek s průchodem 18 × 13 mm umožňuje snadné nasměrování byret a tím umožňuje bezpečnou...
Cena: 7 250,00 Kč
PS-2121
Sledováním absorpce či transmitance průchozího světla (na určité přesně definované vlnové délce), lze snadno zjistit, procentuální pohlcení této...
Cena: 6 770,00 Kč
PS-2122
Rychlé měření zakalení v kapalinách. Typickými aplikacemi jsou srovnávací měření u vodních vzorků, zjišťování usazovací doby u zkušebního vzorku....
Cena: 7 560,00 Kč
PS-2147
Vysoce přesné měření s iontově selektivní elektrodou. S kombinovaným senzorem a s dodanými čidly je možno současně velmi přesně měřit pH a teplotu....
Cena: 8 380,00 Kč
PS-2153
Chemicky odolné teplotní čidlo (−35 °C až 135 °C) připojitelné do všech PASPORT senzorů s integrovaným teplotním vstupem.
Cena: 1 130,00 Kč
PS-2159
Používejte digitální Science Workshop senzory s rozhraním PASPORT. S tímto adaptérem můžete používat všechny digitální Science Workshop senzory s...
Cena: 3 900,00 Kč
PS-2169
POZOR tento senzor již není v nabídce PASCO. Nahrazuje jej produkt Rozšířený senzor kvality vody PS-2230. Ideální senzor pro současné měření teploty...
Cena: 0,00 Kč
PS-2170
Ideální senzor pro současné měření teploty, pH, absolutního tlaku a napětí. Tento cenově výhodný vícenásobný senzor umožňuje současně měřit čtyři...
Cena: 13 710,00 Kč
PS-2172
Senzor umožňuje současné měření tlaku, teploty, pH a vodivosti. Zkoumejte elektrolyty, acidobazické reakce, plyny i termochemii. Acidobazické,...
Cena: 18 230,00 Kč
PS-2179
Kolorimetr na sledování kvality vody PS-2179 je speciálně upraven tak, aby se na místo kyvet nechaly vkládat ampulky, v nichž jsou připraveny...
Cena: 8 770,00 Kč
PS-2194
Měřte produkci etanolu v plynné formě při kvasných procesech. Senzor je vhodný pro měření etanolu v plynné formě v maximální koncentraci 3 %. Senzor...
Cena: 9 000,00 Kč

Stránky