Pasco produkty – fyzika

ME-1240
Před 25 lety PASCO vyvinulo vozíček pro studia dynamických zákonitostí. Na tento velmi populární produkt v roce 2017 navazuje jeho zcela novou a...
Cena: 10 120,00 Kč
PS-2103A
Bezkontaktní měření vzdáleností a pohybů. S tímto senzorem je možno velmi přesně snímat polohu, rychlost a zrychlení. Typickými aplikacemi jsou...
Cena: 5 030,00 Kč
PS-2104
Speciální konstrukce minimalizující působení příčné síly. S tímto senzorem je možno přesně měřit tahové a tlakové síly. Senzor je opatřen...
Cena: 6 660,00 Kč
PS-2107
Přesné měření tlaků v plynech do 700 kPa. Typickými aplikacemi jsou pokusy k zákonitostem plynů, závislost mezi tlakem plynu a teplotou, analýza...
Cena: 5 260,00 Kč
PS-2112
Kompaktní sonda pro magnetické pole. Sonda na špičce senzoru měří intenzitu magnetického pole podél své osy. Typické aplikace: proměření pole u...
Cena: 3 900,00 Kč
PS-2113A
Tento senzor umožňuje sledovat velmi jemné změny tlaku. Využívá se zejména pro pokusy související s malými změnami tlaku, jako jsou: závislost...
Cena: 5 960,00 Kč
PS-2114
Měřte tlak plynů relativně vůči tlaku vzduchu do 10 kPa. Typickými aplikacemi jsou pokusy v termodynamice, Venturiho jev a analýzy vrstvení vzduchu...
Cena: 7 790,00 Kč
PS-2115
Nezávislé měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem. Díky současnému měření elektrického napětí a elektrického proudu je možno přímo měřit...
Cena: 6 660,00 Kč
PS-2118
POZOR, tento produkt již není v nabídce PASCO. Byl nahrazen produktem PS-2136A.
Cena: 0,00 Kč
PS-2119
POZOR, tento produkt již není v nabídce PASCO. Byl nahrazen produktem PS-2136A. 3D měření zrychlení. Tento senzor je mimořádně vhodný pro měření...
Cena: 0,00 Kč
PS-2120A
Mnohostranný senzor pro přesná měření dráhy a úhlu. Je možno měřit jak rotační, tak lineární pohyby (pomocí 3 stupňového pilového kotouče) ve dvou...
Cena: 9 380,00 Kč
PS-2132
Přesná měření elektrostatického náboje a jeho rozložení. Senzor je vhodný pro všechny pokusy v oblasti statické elektřiny a pro měření na deskovém...
Cena: 6 660,00 Kč
PS-2134
Přesné měření teploty za extrémních podmínek. Senzor s velmi robustním termočlánkovým čidlem Ni - Cr/ Ni. Typickými oblastmi aplikace jsou přesné...
Cena: 9 430,00 Kč
PS-2135
Rychlereagující teplotní sondy jsou svojí konstrukcí s miminální velikostí termočlánku schopné okamžitě zaznamenat i malé změny teploty. Technické...
Cena: 1 670,00 Kč
PS-2136A
Kombinovaný senzor: 3D měření zrychlení/výškoměr. Tento senzor je mimořádně vhodný pro měření venku. Typické aplikace: Jaké síly působí na těleso při...
Cena: 5 030,00 Kč
PS-2140
Ideální senzor pro současné měření environmentálních veličin. Tento cenově výhodný vícenásobný senzor umožňuje současně měření jasu (0 – 5000 lux),...
Cena: 6 770,00 Kč

Stránky