Relé

Spínaný výstup (ovladač). Aktivujte spínací operace relé pomocí Xploreru GLX nebo softwaru Capstone. Spínací podmínky je možno odvozovat z naměřených hodnot. Je tak možno velmi snadno realizovat dvoubodovou regulaci. Pomocí tlačítka je možno ovládat relé i manuálně.

Technická data:

  • reléový box (zatížitelnost 30 V / 5 A)
  • 1,7 m dlouhý kabel

Pro použití s komponenty PASPORT je zapotřebí digitální adaptér PS-2159.

Experimenty s: 

Kód zboží:
CI-6462

Cena: 

0,00 Kč

Katalog: 

  • Příslušenství

Předmět (oblast RVP): 

Příslušenství: