Senzor napětí a proudu

Nezávislé měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem. Díky současnému měření elektrického napětí a elektrického proudu je možno přímo měřit jak elektrický výkon (P = U ∙ I), tak také elektrický odpor (R = U/ I) v dotčeném obvodu. Senzor je vhodný pro všechny pokusy na téma Ohmův zákon a sériová a paralelní zapojení. Rozsah pro měření napětí je přepěťově odolný až do 230 V.

Technická data:

  • rozsah pro měření napětí: ± 10 V
  • rozlišení 5 mV (max. stejnosměrné napětí 10 V)
  • rozsah pro měření proudu ± 1 A
  • rozlišení 500 μA (Ri < 0,9 Ω)
  • max. měřicí frekvence 1 kHz

Experimenty s: 

Fotogalerie
Video
Ohmův zákon (Anglicky)