SPARKvue, školní licence

SPARKvue zahrnuje více než 60 připravených aktivit. Díky svému atraktivnímu a přehlednému rozhraní je vhodný pro použití na základních i středních školách.

SPARKvue je navržen tak, aby přímo podporoval proces poznávání. Jednoduše spojuje technologii s výukou. Díky českému prostředí i připraveným úlohám můžete ihned začít.

  • Zobrazujte a zaznamenávejte data v reálném čase
  • Zakreslete Váš odhad přímo do měřeného grafu
  • Prezentujte data ve vhodné formě. Grafy, měřidla, tabulky, …
  • Analyzujte stiskem jediného tlačítka
  • Vytvořte elektronický laboratorní protokol obsahující odpovědi studentů

Experimenty s: 

Fotogalerie
Video
Tvorba SPARKlabs (Anglicky)