Xplorer GLX - výkonový zesilovač

Proměňte Váš Xplorer GLX ve funkční generátor s výkonovým výstupem. Signál generovaný přístrojem Xplorer GLX je zesílen a současně je měřen výstupní proud. Typickými aplikacemi jsou pokusy s kmitáním, pokusy s jednou kmitající deskou, ovládání elektromotorů a pokusy s akustickou rezonancí.

Technická data:

  • tvary vln: DC, sinus, obdélník, trojúhelník, pila
  • výstupní amplituda: ± 10 V max. při Imax = 1 A, DC offset ± 10 V
  • maximální frekvence: 5 kHz
  • maximální nastavitelná perioda: 1 hodina

Experimenty s: 

Fotogalerie
Kód zboží:
PS-2006

Cena: 

0,00 Kč

Katalog: 

  • Příslušenství

Předmět (oblast RVP): 

Příslušenství: