Pasco produkty

PS-2119
POZOR, tento produkt již není v nabídce PASCO. Byl nahrazen produktem PS-2136A. 3D měření zrychlení. Tento senzor je mimořádně vhodný pro měření...
Cena: 0,00 Kč
PS-2120A
Mnohostranný senzor pro přesná měření dráhy a úhlu. Je možno měřit jak rotační, tak lineární pohyby (pomocí 3 stupňového pilového kotouče) ve dvou...
Cena: 9 380,00 Kč
PS-2121
Sledováním absorpce či transmitance průchozího světla (na určité přesně definované vlnové délce), lze snadno zjistit, procentuální pohlcení této...
Cena: 6 770,00 Kč
PS-2122
Rychlé měření zakalení v kapalinách. Typickými aplikacemi jsou srovnávací měření u vodních vzorků, zjišťování usazovací doby u zkušebního vzorku....
Cena: 7 560,00 Kč
PS-2126A
Pro přesvědčivé pokusy v oblasti fotosyntézy a dýchání. Senzor je mimořádně vhodný pro snímání resorpce O₂ u organizmů. Snadná kalibrace jedním...
Cena: 11 490,00 Kč
PS-2128
Cena: 11 100,00 Kč
PS-2129A
Měřte srdeční frekvenci bezdrátově. Typickými aplikacemi jsou pokusy na téma srdeční frekvence při tělesném zatížení, stanovení doby zotavení po...
Cena: 8 660,00 Kč
PS-2130
Přesné analýzy proudění v tekoucích vodách. Typickými aplikacemi jsou zjišťování množství transportovaného sedimentu ve vodách a dále porovnávání...
Cena: 7 480,00 Kč
PS-2131
Konstrukce hlavy termočlánku dovoluje plošná kontaktní měření s malým tepelným přechodovým odporem. Čidlo je velmi vhodné pro měření teploty pokožky...
Cena: 1 430,00 Kč
PS-2132
Přesná měření elektrostatického náboje a jeho rozložení. Senzor je vhodný pro všechny pokusy v oblasti statické elektřiny a pro měření na deskovém...
Cena: 6 660,00 Kč
PS-2134
Přesné měření teploty za extrémních podmínek. Senzor s velmi robustním termočlánkovým čidlem Ni - Cr/ Ni. Typickými oblastmi aplikace jsou přesné...
Cena: 9 430,00 Kč
PS-2135
Rychlereagující teplotní sondy jsou svojí konstrukcí s miminální velikostí termočlánku schopné okamžitě zaznamenat i malé změny teploty. Technické...
Cena: 1 670,00 Kč
PS-2136A
Kombinovaný senzor: 3D měření zrychlení/výškoměr. Tento senzor je mimořádně vhodný pro měření venku. Typické aplikace: Jaké síly působí na těleso při...
Cena: 5 030,00 Kč
PS-2137
Snímání pohybů paží a nohou při biotechnických pokusech. Pomocí tohoto senzoru je možno měřit úhlové hodnoty v kloubech paží a nohou během pohybu...
Cena: 14 680,00 Kč
PS-2138
Cena: 9 240,00 Kč
PS-2139
Cena: 5 560,00 Kč

Stránky

Přihlásit se k odběru Pasco produkty