PASCO SENSORIUM

O PASCO
SENSORIUM

SLOŽENÍ SAD
A CENY

ROZLOŽENÍ SENZORŮ
V BOXU

SOFTWARE
SPARKVUE

ŽÁKOVSKÉ
ÚLOHY

METODICKÁ
PŘÍRUČKA

PASCO Sensorium


ZMĚŇTE PŘÍSTUP K VÝUCE PŘÍRODNÍCH VĚD 
A PŘENESTE AKTIVITU NA STRANU ŽÁKŮ

PASCO již více než 50 let vyvíjí čidla, senzory, software a další pomůcky určené pro výuku přírodních věd. Tým zkušených učitelů z této bohaté nabídky vybral kombinaci produktů, která nejlépe vyhovuje vzdělávacím programům českých škol. Technika byla doplněna o soubor profesionálně zpracovaných a ve výuce ověřených žákovských úloh a učitelských metodik. Vznikl tak unikátní produkt – žákovská sada PASCO Sensorium.

Sada PASCO Sensorium v sobě skrývá vše, co budete potřebovat pro výuku přírodních věd.

Můžete volit ze čtyř různých variant. Šedý box obsahuje výhradně bezdrátová čidla, která s výhodou využijete napříč jednotlivými předměty. Dále vám nabízíme tři tematicky zaměřené boxy – červený pro výuku fyziky, žlutý pro chemii a zelený určený pro výuku biologie a environmentalistiky.

KDE?
V BĚŽNÉ UČEBNĚ

JAK ?
SAMOSTATNĚ, BADATELSKY

PROČ ?
PRO POUČENÍ I ZÁBAVU

KOLIK?
PRO MALÉ SKUPINY

Přeneste experiment do třídy! K pokusům nepotřebujete laboratoř. Praktické balení Vám navíc ulehčí manipulaci i uskladnění pomůcek. 

Nechte žákovská hnízda pracovat samostatně. Vše, co potřebují, je PASCO Sensorium a tablet nebo běžný počítač.

28 připravených badatelsky orientovaných úloh umožní žákům ihned začít. Součástí sady je také metodika práce pro učitele. 

Přesuňte aktivitu na stranu žáků. Dopřejte jim vlastní zkušenost – základní východisko přírodovědného poznání. 

V dosavadní praxi se osvědčilo seskupovat děti do tříčlenných týmů. Jednu sadu využije i učitel.


DOSTUPNÉ SADY PASCO SENSORIUM

Wireless Fyzika Chemie Biologie

PASCO SENSORIUM
WIRELESS

PASCO SENSORIUM
FYZIKA

PASCO SENSORIUM
CHEMIE

PASCO SENSORIUM
BIOLOGIE

Tato sada obsahuje bezdrátová čidla, pomocí kterých můžete realizovat experimenty napříč jednotlivými předměty. 

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty a bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS. Součástí sady je USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh a licence software SPARKvue. Vše uloženo v přehledném úložném boxu.

Pokud je hlavním předmětem, který budete učit, fyzika, využijete této přizpůsobené sady bezdrátových čidel. Ostatní čidla lze dokoupit samostatně. 

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový světelný senzor, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického pole a bezdrátový vozík Smart Cart. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.

Sada složená z čidel vhodných pro běžné chemické experimenty. V boxu je dost místa i pro další senzory. 

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor CO2 s příslušenstvím, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátový čítač kapek, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá pH elektroda a ORP elektroda. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.

Vhodná kombinace bezdrátových čidel pro realizaci fyziologických, biologických i environmentálních experimentů. 

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty, bezdrátový senzor CO2, bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS, bezdrátový senzor vodivosti a bezdrátový senzor krevního tlaku. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.

Bezdrátový senzor teploty Ano Bezdrátový senzor teploty Ano Bezdrátový senzor teploty Ano Bezdrátový senzor teploty Ano
Bezdrátový senzor síly Ano Bezdrátový senzor síly Ano Bezdrátový senzor síly Ne Bezdrátový senzor síly Ne
Bezdrátový senzor tlaku Ano Bezdrátový senzor tlaku Ano Bezdrátový senzor tlaku Ano Bezdrátový senzor tlaku Ne
Bezdrátový senzor pH Ano Bezdrátový senzor pH Ne Bezdrátový senzor pH Ano Bezdrátový senzor pH Ano
Bezdrátový senzor tepu - ruční úchyty Ano Bezdrátový senzor tepu - ruční úchyty Ne Bezdrátový senzor tepu - ruční úchyty Ne Bezdrátový senzor tepu - ruční úchyty Ano
Bezdrátový senzor CO2 Ne Bezdrátový senzor CO2 Ne Bezdrátový senzor CO2 Ano Bezdrátový senzor CO2 Ano
Bezdrátový senzor počasí s anemometrem Ano Bezdrátový senzor počasí s anemometrem Ne Bezdrátový senzor počasí s anemometrem Ne Bezdrátový senzor počasí s anemometrem Ano
Bezdrátový senzor vodivosti Ne Bezdrátový senzor vodivosti Ne Bezdrátový senzor vodivosti Ano Bezdrátový senzor vodivosti Ano
Bezdrátový senzor napětí Ano Bezdrátový senzor napětí Ano Bezdrátový senzor napětí Ne Bezdrátový senzor napětí Ne
Bezdrátový senzor proudu Ne Bezdrátový senzor proudu Ano Bezdrátový senzor proudu Ne Bezdrátový senzor proudu Ne
Bezdrátový senzor světla Ne Bezdrátový senzor světla Ano Bezdrátový senzor světla Ne Bezdrátový senzor světla Ne
Bezdrátový čítač kapek Ne Bezdrátový čítač kapek Ne Bezdrátový čítač kapek Ano Bezdrátový čítač kapek Ne
Bezdrátový kolorimetr a turbidimetr Ne Bezdrátový kolorimetr a turbidimetr Ne Bezdrátový kolorimetr a turbidimetr Ano Bezdrátový kolorimetr a turbidimetr Ne
Bezdrátový senzor krevního tlaku Ne Bezdrátový senzor krevního tlaku Ne Bezdrátový senzor krevního tlaku Ne Bezdrátový senzor krevního tlaku Ano
Bezdrátový senzor pohybu Ano Bezdrátový senzor pohybu Ano Bezdrátový senzor pohybu Ne Bezdrátový senzor pohybu Ne
Bezdrátový senzor magnetického pole Ne Bezdrátový senzor magnetického pole Ano Bezdrátový senzor magnetického pole Ne Bezdrátový senzor magnetického pole Ne
Bezdrátový vozík Ne Bezdrátový vozík Ano Bezdrátový vozík Ne Bezdrátový vozík Ne
Plochá pH elektroda Ne Plochá pH elektroda Ne Plochá pH elektroda Ano Plochá pH elektroda Ne
Elektroda oxidace a redukce Ne Elektroda oxidace a redukce Ne Elektroda oxidace a redukce Ano Elektroda oxidace a redukce Ne
Návlek na senzor COpro měření ve vodě Ne Návlek na senzor COpro měření ve vodě Ne Návlek na senzor COpro měření ve vodě Ano Návlek na senzor COpro měření ve vodě Ne
USB se žákovskými úlohami Ano USB se žákovskými úlohami Ano USB se žákovskými úlohami Ano USB se žákovskými úlohami Ano
Tištěná metodika úloh Ano Tištěná metodika úloh Ano Tištěná metodika úloh Ano Tištěná metodika úloh Ano
CD s PASCO SPARKvue Ano CD s PASCO SPARKvue Ano CD s PASCO SPARKvue Ano CD s PASCO SPARKvue Ano

Cena: 36 550 Kč

Cena: 39 450 Kč

Cena: 39 450 Kč

Cena: 39 450 Kč


OBSAH HORNÍHO A SPODNÍHO PATRA BOXŮ PASCO SENSORIUM

U každého senzoru uvádíme jeho nejdůležitější charakteristiky. Pokud se chcete dozvědět o jednotlivých senzorech více, navštivte naše stránky www.pasco.cz nebo kontaktujte našeho regionálního PASCO partnera.
regionálního PASCO partnera.

Obrázky boxu níže je pouze ilustrační. Další senzory, které mohou být součástí jednotlivých sad, ale nejsou vyobrazeny, jsou Senzor magnetického pole, Senzor tepu, Spirometr, Teploměr typu K a Smart Gate System. Obecně lze do vybrané sady přidat libovolný další PASCO senzor, nelze však senzory ubírat. Připravili byste se tak o cenovou výhodu.

Každá sada PASCO Sensorium také obsahuje CD s programem PASCO SPARKvue. Veškeré úlohy dodávané jako součást sad jsou v tomto software vytvořeny. Právě PASCO SPARKvue je zárukou toho, že budete moci veškeré úlohy realizovat jednoduchou a přitom poutavou formou. A pokud se rozhodnete vytvářet úlohy vlastní, nabídne Vám všechny potřebné funkce.

 HORNÍ PATRO

Horní patro

DOLNÍ PATRO

Dolní patro


SOFTWARE PASCO SPARKvue

Loga

Specifikum software PASCO SPARKvue spočívá v možnosti vytvoření interaktivního průvodce experimentem. 

Software dokáže nejen „nasbírat a vyhodnotit“ měřená data ze senzorů (zobrazení dat ve formě čísel, analogového měřáku, grafu, sloupcového grafu, tabulky, osciloskopu), ale umožňuje toto měření zasadit do širšího teoretického i praktického rámce celkové problematiky pokusu. Software disponuje takovými vlastnostmi a funkcemi, které učiteli umožní vytvořit sérii na sebe navazujících stránek, jež hrají roli interaktivní prezentace. Na stránkách této prezentace (průvodce experimentem) jsou žáci instruováni, jakým způsobem mají pokus realizovat, a zároveň v rámci téhož prostředí přímo sledují, jaké hodnoty měří připojené senzory. Software má také možnost vkládání testových otázek. 

Software PASCO SPARKvue je funkční na systémech Android, iOS i Windows. Aplikace PASCO SPARKvue je pro telefony či tablety volně ke stažení z příslušného obchodu aplikací (Google Play pro systém Android či AppStore pro systém iOS). 

Licence na počítače s OS Windows, která je běžně zpoplatněna, je součástí každé sady PASCO Sensorium! Díky tomu ušetříte 4 830 Kč.

Sparkvue


37 ŽÁKOVSKÝCH ÚLOH

Kterak magnetem vyvolat v cívce napětí. Provětrejme si závity. Jakou "šťávu" v sobě schovává citrón? Změní něco cukr v čaji?
Víme, co vlastně pijeme? Co dělat, když nás pálí žáha? Nakreslíte svým pohybem horu Říp? Do pohybu!
Houpačka Vážíme na měsíci jako na zemi? Proč stotunová loď plave, ale kilový kámen se potopí? Čím ty magnety tak přitahují?
Dusíte se ve škole? Jak "dýchá" květina? Souvisí elektřina s magnetismem? Už jste někdy "viděli" magnetické pole?
Proč horolezci nosí masky? Proč nás při potápění bolí uši? Plave se lidem lépe v moří? Proč měříme elektrické napětí i proud?
Projde elektrický proud polovodičovou diodou? Je vám při fyzice horko? Jakou teplotu bude mít váš "koktejl"? Jaký je výkon rychlovarné konvice?
Chtěli byste žít v deštném pralese? Rosí se vám brýle? Umíte "zamakat"? A co na to vaše srdce? Jste ve stresu? Snad ne z přírodovědy!?

KAŽDÁ ŽÁKOVSKÁ ÚLOHA OBSAHUJE:

  • průvodce experimentem krok za krokem
  • obrázek a motivující příběh zasazující téma do reality běžného života
  • jednoduchý teoretický úvod
  • postup měření a vyhodnocení výsledků
  • ověření porozumění pomocí testových otázek
  • záznam měření do elektronického deníku 

STRUKTURA JEDNÉ KONKRÉTNÍ ÚLOHY

Podnětná otázka s obrázkem Motivační příběh Badatelský tým Teorie
Podnětná otázka s obrázkem Motivační příběh Badatelský tým Trocha teorie
Pomůcky Schéma měření Důležitá upozornění Úkol č.1
Seznam pomůcek Schéma měření Důležitá upozornění Úkol č. 1
Úkol č.2 Úkol č.3 Testové otázky a shrnutí Uložení protokolu
Úkol č. 2 Úkol č. 3 Vyhodnocení a testové otázky Uložení protokolu

Ukázkové úlohy ke stažení:

Jakou teplotu bude mít váš "koktejl"? / Teplota kapaliny  - pdf, spk2
Jakou "šťávu" v sobě schovává citrón? / Galvanický článek - pdf, spk2


METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE KE VŠEM 37 ÚLOHÁM

Tématický obrázek Popis a cíl úlohy Doporučený postup

METODIKA OBSAHUJE:

  • kompletního průvodce učitele všemi 28 experimenty
  • podrobný popis jednotlivých úkonů
  • návrh na implementaci do ŠVP 

Ukázka metodiky k jedné z úloh:

Metodická příručka - ukázka.pdf

CO JEŠTĚ POTŘEBUJI?

  • tablet či počítač libovolné platformy 

Obrázek

Brožura ke stažení ve formátu pdf.

S VAŠIMI DOTAZY SE PROSÍM OBRACEJTE NA INFO@PASCO.CZ